pl

Stypendia i DS dla I roku studiów

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU

Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych na 2019/2020

stypendium socjalne (wnioski papierowe, wzory wniosków do pobrania znajdują się na stronie cos.uni.lodz.pl w zakładce: przepisy prawne i wnioski, wymagane dokumenty wskazuje tzw. GENERATOR DOKUMENTÓW znajdujący się na stronie cos.uni.lodz.pl pod głównym menu strony).

stypendium dla osób niepełnosprawnych (dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zgłoszone do Biura ds. osób niepełnosprawnych i profilaktyki uzależnień) – wniosek należy wygenerować w systemie USOSweb, wydrukować i dostarczyć do Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

05.07.2019 r. – 21.08.2019 r. lub w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia (stypendium socjalne)

19.08.2019 r. – 06.09.2019 r. lub w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia (stypendium dla osób niepełnosprawnych)

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ ul. Lumumby 1/3 Łódź

 

Miejsce w Domu Studenta na rok 2019/2020

Rejestracja wniosków o przyznanie miejsca w DS odbywa się wyłącznie  przez Usosweb.

Aplikowanie o akademik dostępne jest w zakładce: dla wszystkich → wnioski → wniosek  o akademik

– przyznanie miejsca w DS – wybieramy wniosek o akademik

-wniosek zarejestrowany należy wydrukować i dostarczyć do Centrum Obsługi Studentów

i Doktorantów, ul. Lumumby 1/3 Łódź (mailowo lub  osobiście) na wskazane adresy mailowe:

cos@uni.lodz.pl lub beata.lysoniewska@uni.lodz.pl, lub za pośrednictwem poczty.

 

Harmonogram otwarcia tur i zarejestrowania wniosków w Usosweb:

12.08.-10.09.2019 – otwarcie II tury

Zarejestrowany wniosek po wydrukowaniu dostarczamy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.09.2019

18.09.2019-23.09.2019 – otwarcie III tury

Zarejestrowany wniosek po wydrukowaniu dostarczamy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2019 r.

Opłaty rezerwacyjne (wysokość kwoty podana jest w UsosWeb w zakładce wniosek o akademik) opłatę  dokonuje się  na konto bankowe  przyznanego akademika do: 21 września w przypadku decyzji podjętych we wrześniu w drugiej turze, potwierdzenie przelewu należy dostarczyć do przyznanego akademika do dnia 23 września (osobiście lub mailowo).

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.