pl

Szanowni Państwo,

COSID-SB uprzejmie informuje, że decyzje pozytywne i negatywne w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów są na bieżąco podpisywane przez Przewodniczących UKSS i systematycznie będą do Państwa wysyłane (list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wysyłany na adres stały, podany w USOS). Z uwagi na znacznie większą ilość wniosków w tym roku akademickim, wysyłka uległa lekkiemu wydłużeniu. Dodatkowo przypominamy, że zarówno Student, jak i Doktorant, prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odpowiednio zał. nr 5 i nr 6 do Regulaminu), nabiera dopiero po odebraniu listu poleconego z Uczelni. Wniosek należy złożyć w COSID-SB przy ul. Lumumby 1/3 w Łodzi lub wysłać listem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.