pl

Próg dochodowy w roku akademickim 2018/2019

COSiD SB UŁ uprzejmie informuje, że w roku akademickim 2018/2019 zmieniła się wysokość progu dochodowego, do którego przyznawane jest stypendium z 950 zł na 1050 (Zarządzenie Rektora nr 132  z dnia 24.09.2018 )

Możliwość komentowania jest wyłączona.