Terminy, sposób i miejsce składania wniosków o DS

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU O PRZYDZIELENIE, REZERWACJĘ MIEJSCA W DS UŁ I O ZAMIANĘ DS

 

I

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

 1. POLACY-STUDENCI:

 

 • o przyznanie miejsca/rezerwację miejsca w DS – studenci rejestrują wnioski w Usosweb w I turze rekrutacji do akademików w okresie 01-31 maja i dostarczają jego wersję papierową do COSiD w okresie 01-31 maja
 • o zamianę DS – w terminie od dnia 10.06 do 20.06.2019, studenci składają wnioski w wersji papierowej (załącznik nr 4) w siedzibie COSiD
 • o miejsce w DS na okres wakacyjny – w terminie nieprzekraczalnym do 15 czerwca.
 1. CUDZOZIEMCY-STUDENCI UŁ:

 

 • o przyznanie miejsca/rezerwację miejsca w DS – do 31 maja, wnioski w wersji papierowej (załącznik nr 9) przyznanie miejsca, załącznik nr 10 – rezerwację miejsca)
 • o miejsce w DS na okres wakacyjny – w terminie nieprzekraczalnym do 15 czerwca.
 1. OSOBY PRZYJĘTE Z REKRUTACJI:

 

 • o przyznanie miejsca w DS – do 22 sierpnia lub w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia. Studenci-Polacy składają wniosek w wersji papierowej (załącznik nr 2)

 

 1. Jeżeli termin do złożenia wniosku przewidzianego niniejszym Regulaminem upływa w sobotę lub w dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin do złożenia wniosku upływa w pierwszym kolejnym dniu roboczym.
 2. Powyższe terminy mają charakter instrukcyjny.

 

II

PRZEPISY INSTRUKCYJNE

 

 1. Polacy-studenci/doktoranci UŁ wniosek o przyznanie/rezerwację miejsca w DS, a także wniosek o zamianę DS mogą składać osobiście w siedzibie COSiD-SB UŁ lub przesłać listem poleconym na adres:

Uniwersytet Łódzki

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW – SPRAWY BYTOWE

Lumumby 1/3, 90-927 Łódź

 1. Cudzoziemcy-studenci wniosek o przyznanie miejsca w DS oraz zamianę DS składają w siedzibie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ);

Uniwersytet Łódzki

Biuro Współpracy z Zagranicą

ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łodź

a) wnioski o rezerwację miejsca na kolejny rok akademicki w BWZ lub recepcji DS;

b) wniosek na okres wakacji  – w administracji DS, w którym mieszkają

 

 1. Słuchacze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców (SJPdC) deklarację zamieszkania w DS składają w siedzibie SJPdC.

Uniwersytet Łódzki

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców

Matejki 21/23, 90-231 Łódź

Możliwość komentowania jest wyłączona.