Sposób i miejsce składania wniosków o DS

OGÓLNA INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU O PRZYDZIELENIE, REZERWACJĘ MIEJSCA W DS UŁ I O ZAMIANĘ DS

I. POLACY-STUDENCI UŁ:

  •  O przyznanie miejsca/rezerwację miejsca  w DS – studenci rejestrują wnioski w Usosweb

Szczegółowe informacje dotyczące procedur aplikowania o miejsce w DS., oraz terminów uruchomienia tur będą każdego roku przesyłane w odrębnych komunikatach

II. OSOBY PRZYJĘTE Z REKRUTACJI:

O przyznanie miejsca w DS – kiedy uzyskają  status studenta UŁ   rejestrują wnioski w systemie Usosweb w terminach, które będą co roku przesyłane w odrębnych komunikatach

  • Po zamknięciu tur rejestracji wniosków o przyznanie miejsca w DS  w USOSWEB  studenci UŁ składają wnioski o przyznanie miejsca w Ds. (załącznik numer 3) , w wersji papierowej, w siedzibie Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe, ul. Lumumby 1/3, 90-927 Łódź  za pośrednictwem poczty polskiej lub drogą mailową na adres upoważnionego Pracownika COSiD.
  • Kontakt do pracowników COSiD znajduje się na stronie uni.lodz.pl w zakładce kontakty.
  • Wnioski są dostępne na stronie cos.uni.lodz.pl w zakładce „przepisy prawne i wnioski” →wnioski→wniosek o przyznanie miejsca (załącznik nr 3)

O zamianę DS – studenci przesyłają, na adres mailowy upoważnionego pracownika,  wniosek w wersji papierowej (załącznik nr 4) w terminach określonych każdego roku w odrębnym komunikacie.

III CUDZOZIEMCY-STUDENCI UŁ :

Szczegółowe informacje dotyczące procedur ubiegania się o miejsce w DS. oraz terminów uruchomienia tur będą każdego roku  przesyłane w odrębnych komunikatach

Wnioski o przyznanie/rezerwację miejsca w DS. są rejestrowane w Usosweb  (rezerwacja) lub w wersji elektronicznej ( mailowo) do BWZ (dotyczy przyznania miejsca)

  • wnioski o rezerwację miejsca na kolejny rok akademicki w Usosweb,
  • wnioski na okres wakacji- w administracji DS,COSID
  • wnioski o przyznanie miejsca – BWZ

Uniwersytet Łódzki

Biuro Współpracy z Zagranicą , ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź

IV SŁUCHACZE:

deklarację zamieszkania w DS składają w siedzibie Studium Języka dla Cudzoziemców.

Uniwersytet Łódzki

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, ul. Kopcińskiego 16/18,

90-232 Łódź

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.