Terminy, sposób i miejsce składania wniosków o DS

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU O PRZYDZIELENIE, REZERWACJĘ MIEJSCA W DS UŁ I O ZAMIANĘ DS

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW POLACY-STUDENCI UŁ:

 •  O przyznanie miejsca/rezerwację miejsca  w DS – studenci rejestrują wnioski w Usosweb w I turze rekrutacji  do akademików  w okresie 01-31 maja i dostarczają jego wersję papierową do COSID w okresie 01-31.05 maj.
 •  O zamianę DS – w terminie od dnia 10.06. do 20.06. studenci składają wnioski w wersji papierowej (załącznik nr 4)  w siedzibie COSiD
 •  O miejsce w DS na okres wakacyjny – w terminie nieprzekraczalnym do 15 czerwca.

CUDZOZIEMCY-STUDENCI UŁ :

 • O przyznanie/ rezerwację miejsca w DS – do 31 maja, wnioski w wersji papierowej: załącznik numer 9– przyznanie miejsca, załącznik numer 10– o rezerwację miejsca.
 •   O miejsce w DS na okres wakacyjny – w terminie nieprzekraczalnym do 15 czerwca.

III.      OSOBY PRZYJĘTE Z REKRUTACJI:

 • 12.08.-10.09.2019-otwarcie II tury

Wniosek zarejestrowany należy wydrukować i dostarczyć do Centrum Obsługi Studentów
i Doktorantów, ul. Lumumby 1/3 Łódź (mailowo lub osobiście)  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.09.2019 r.

 • 18.09.2019-23.09.2019 – otwarcie III tury

Wniosek zarejestrowany należy wydrukować i dostarczyć do Centrum Obsługi Studentów
i Doktorantów, ul. Lumumby 1/3 Łódź (mailowo lub  osobiście)  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.09.2019 r.

Po zamknięciu III tury rejestracji wniosków w DS. studenci UŁ składają wnioski o przyznanie miejsca w Ds. (załącznik numer 3) , w wersji papierowej, w siedzibie Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ, ul. Lumumby 1/3 lub drogą mailową  lub osobiście.Wnioski są dostępne na naszej stronie w zakładce „przepisy prawne i wnioski” →wnioski→wniosek o przyznanie miejsca (załącznik nr 3). Komisja UK-DS rozpatruje wnioski o DS przez cały rok akademicki.

PRZEPISY INSTRUKCYJNE

 1. Polacy-studenci/doktoranci UŁ wniosek o przyznanie/rezerwację miejsca w DS, a także wniosek o  zamianę DS mogą składać osobiście w siedzibie COSID-SB UŁ, mailowo lub przesłać listem poleconym na adres:

Uniwersytet Łódzki

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW  SPRAWY BYTOWE Lumumby 1/3, 90-927 Łódź

            6. Studenci-obcokrajowcy:

 • wniosek o przyznanie miejsca w DS oraz zamianę DS składają w siedzibie Biura Współpracy z Zagranicą:

Uniwersytet Łódzki

Biuro Współpracy z Zagranicą, ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź

 • wnioski o rezerwację miejsca na kolejny rok akademicki w BWZ lub recepcji DS ,
 • wnioski na okres wakacji – w administracji DS., w którym mieszkają.
 1. Słuchacze SJPdC deklarację zamieszkania w DS składają w siedzibie Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców.

Uniwersytet Łódzki

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, ul. Matejki 21/23, 90-231 Łódź

Możliwość komentowania jest wyłączona.